Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vår intention är att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom att godkänna policyn på sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Billingskog Nyberg It & Design AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på sajten genom cookies.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan använda personuppgifter som inhämtas via sajten för att förbättra webbplatsens innehåll och funktioner, skaffa bättre kännedom om våra kunder och marknader, förbättra våra produkter och tjänster samt marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder och potentiella kunder. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Vi iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

SPARANDE AV PERSONUPPGIFTER

Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Billingskog Nyberg It & Design AB åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Enigt Personuppgiftslagen har du rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Enligt lagen ska begäran skickas per post till vår adress, underskriven av dig. Den kan alltså inte skickas per e-post.

LÄNKAR

Billingskog Nyberg It & Design AB kan länka till webbplatser som ligger utanför vår kontroll. Vi är inte ansvariga för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som du tillhandahåller på andra webbplatser.

COOKIES

En s.k. cookie är en textfil innehållande information som webbplatsen begär att få lagrad i besökarens dator. Webbläsaren sparar cookien under en viss tidsperiod, och använder den för att underlätta för dig som besökare. Har du till exempel gjort en inställning på webbsidan, kommer cookien ihåg din inställning och nästa gång du besöker webbsidan är din inställning sparad.

Det finns två typer av cookies. Permanenta cookies, som lagras under en längre tid i minnet på din dator, och temporära cookies, som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna hemsida använder vi oss både av temporära och permanenta cookies.

Accepterar du inte användningen av cookies, kan du enkelt ställa in din webbläsare till att inte spara dem. Du kommer dock inte att kunna handla eftersom kundkorgen kräver cookies för att fungera.

Under hjälpavsnittet på din webbläsare finns information om hur du raderar cookies och gör inställningar för att inte acceptera cookies.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på sajten.